12 mars

IMG_1961Underbart fin söndag den 12 mars.

Det kom en massa snö i veckan som var, så det har blivit en del snöskottning.

Efter det har det varit kallt om nätterna, men runt nollgradigt mitt på dagen.

I äppelträdet i veckan har jag sett domherrar, steglitsar och nötväckor.

Och skatorna bygger på två olika bon i den stora björken … de bestämmer väl lite senare vilket som verkar vara bäst.

IMG_1958En massa människor var ute och åkte skidor idag i Hågadalen, och ännu fler var ute och promenerade.

Och i morgon ska det tydligen komma ännu mera snö.

Visst kan man längta efter våren, men när vintern sköter sig så här exemplariskt kan den förstås få vänta lite till.

Publicerat i Varjehanda | Lämna en kommentar

Garnisonen

IMG_1900Kvarteret Garnisonen på Karlavägen i Stockholm är klassisk mark för många tjänstemän i staten.

När lokalerna i Karlahuset (den del av kvarteret som vetter mot Karlavägen) stod klara 1972 flyttade Skolöverstyrelsen, Byggnadsstyrelsen, Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån (SCB) in.

När Skolöverstyrelsen och Byggnadstyrelsen lades ned i början av 1990-talet tog en ny era (och en ny värd) vid.

I en artikel i Dagens Nyheter från 1995 beskrivs hur man då såg på de statliga myndigheter som hade huserat i lokalerna. ”Nu ska Garnisonen tvätta bort dammstämpeln …” är rubriken.

Kontorskomplexet ska förvandlas ”… från dystert myndighetsfort till attraktiva arbetsplatser … den gamla storebrorsstämpeln från Myndighets-Sveriges glansdagar ska tvättas bort.”

När artikeln skrevs hade Vasakronan nyligen tagit över så nu är det inte längre bara ”… gamla dammiga monopolmyndigheter som huserar i de 186 000 kvadratmetrarna”.

För ett par år sedan – mitt under pandemin – lämnade också SCB sina lokaler i Garnisonen.

En nyckel till att förstå omvandlingen i staten under 1980- och 1990-talen var nog det som påstods i DN:s artikel om Garnisonen, dvs. synen på statliga myndigheter som dystra och dammiga.

IMG_1902Vasakronan som tog över delar av Byggnadsstyrelsens verksamhet var/är visserligen också ägt av staten, men aktiebolag och lite flashigare.

Idag håller de flesta statliga utredningar till i Garnisonen, och jag brukar då och då ha ärenden dit. Idag hos en utredning som vill att jag ska skriva något åt dem.

Häftigt hus. Det sägs att Europas längsta korridor finns där. Jag vet inte om det är så men korridorerna är långa och löper genom hela det 350 meter långa Karlahuset.

Karlahuset är ritat av arkitekten Tage Herzell. När Herzell fick frågan om varför huset var så långt, svarade han att ”kvarteret var inte längre”.

Publicerat i Forskning, Politik, Varjehanda | Lämna en kommentar

Vägen till Auschwitz

IMG_1518Dagarna i Amsterdam finns fortfarande kvar i tankarna.

För det mesta är de förknippade med glädje (jag har skrivit om det i tidigare inlägg), men det var också sådant som skakade om.

När vi kom till Amsterdam och promenerade från Centralstationen till hotellet vid Herengracht, la vi märke till att det fanns små graverade metallplattor på trottoarerna framför många av husen längs kanalerna.

Det är små plaketter som påminner om de deporteringar av judar från Amsterdam som startade på sommaren 1941.

På en av dem uppe till höger – som sitter vid Prinsengracht – står det: ”Här bodde Elias Juda Van Leuween, född 1929, deporterad 1942, till Westerbork, mördad 9 november 1942, Auschwitz”.

Han var 13 år gammal när han gasades ihjäl. På de två plaketterna bredvid är föräldrarnas namn ingraverade: Tobias och Rachel. Minnesplattan till vänster säger att Elkan de Vries deporterades och mördades i Auschwitz i april 1943.

IMG_1487De flesta judar fördes först till ett transitläger (Westerbork), för att sedan transporteras vidare med tåg till Auschwitz.

Det är fasansfullt att inse att det bodde 80 000 judar i Amsterdam i början av ocksupationen, men att enbart 5 000 av dessa levde när befrielsen kom.

Förföljelserna och deporteringarna (liksom morden) skedde med byråkratisk systematik och noggrann planering.

Jag läste i Geert Maks bok Amsterdam. A brief life of the city att det inte förekom några stora protester. Många nederländare samarbetade med den tyska regimen för att få allt att löpa så smidigt som möjligt.

Geert Mak påpekar att det visserligen är lätt att döma i efterhand, men att amsterdamborna knappast levde upp det som numera är stadens motto: heroism, beslutsamhet och barmhärtighet.

Som Mak skriver: ”The motto … is more a reason for shame than for pride, since it was precisely these three qualities that were so singularily lacking during those years.”

Publicerat i Politik, Varjehanda | Lämna en kommentar

Forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

IMG_1849Konferens idag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme, anordnad av Vetenskapsrådet.

Under senare tid ha etikprövningssystemet inom forskningen varit föremål för en omfattande kritik från forskarna, och en ambition med konferensen var att få till stånd en dialog om systemets ändamålsenlighet.

Konferensen är delvis en följd av diskussioner som har förts i Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap (där jag är ledamot). Ämnesrådet har givit ut en skrift om utmaningar och rekommendationer för humsam-forskningen, där etikfrågorna lyfts fram (här är en länk till ämnesrådets rapport).

Det blev en intressant dag. Jag ska inte redovisa allt som sades, men kritiken under förmiddagen mot det etablerade systemet var massiv och pregnant.

Lena Wahlberg, docent i juridik, Lunds universitet, menade att lagen idag tvingar fram en prövning också av sådan forskning som inte innebär någon etisk risk (samtidigt som den missar annat som skulle behöva en etisk granskning). Etikprövningsmyndigheten (EPM) använder heller inte den möjlighet som finns i förordningen att göra undantag från granskning (något som väsentligt skulle kunna reducera de problem som finns med att harmlösa projekt granskas).

Sara Eldén, docent i sociologi Lunds universitet, pekade på att dagens juridifierade system riskerar att leda till sämre forskningsetik. Professionens etiska kompetens försvagas i dagens system när den egentligen borde stärkas. Den forskningsetiska stödstrukturen bör inte, menade hon, utgå ifrån lagregler (granskning och kontroll), utan mera grundas i det professionella omdömet.

David Wästerfors, professor i sociologi Lunds universitet, argumenterade för att den reglering som finns bygger på okunskap om kvalitativa studier. I sådana ska man – om man vill vara en god forskare – vara följsam, flexibel, inkännande och beredd att kontinuerligt förändra och tänka om. Systemet är dock uppbyggt så att sådana dygder inte alls är möjliga att följa.

IMG_1852Forskarna var överens om betydelsen av en forskningsetisk reflektion, men menade att en sådan bör vara en integrerad del av forskningsprocessen.

Under eftermiddagen diskuterades vad som skulle kunna göras bättre. Jonas Björkman, samordnare för forskningsetik på Stockholms universitet, försökte skissa på en väg framåt. Grundstenarna var ett förbättrat regelverk, en mer flexibel tillämpning och bättre motiverade beslut. Forskarna måste uppfatta systemet som legitimt och då måste det gå att förstå regelverket.

De båda cheferna för de etikprövande myndigheterna tyckte dock att det existerande systemet var relativt väl fungerande. Allt var kanske inte perfekt (de kunde måhända tänka sig att anstränga sig lite mer för att motivera sina beslut), men det fanns enligt dessa båda inga större problem.

Att Etikprövningsnämnden inte hade använt sig av sin möjlighet att ge undantag (för att kunna sila bort alla harmlösa projekt), berodde sades det på att den inväntade en översyn från Regeringskansliet. Där pågick enligt nämndens direktör ”… någon slags beredning”, men om det verkligen pågick någon sådan process framstod som lite oklart.

Många frågor var uppe för diskussion. Om de fördes framåt får väl framtiden utvisa. Myndigheternas inställning var i huvudsak att det som behövs är mer information och att lärosätena lär sig vad som gäller, dvs. att det är implementeringen som fallerar. Forskarna, å sin sida, menade att regelverket och dess apologeter inte förstod (framförallt) den kvalitativa forskningens villkor, och att det inte enbart var implementeringen som var problemet.

Något som inte alls diskuterades var kostnaden för etikprövningen. Myndigheternas verksamhet kostar och när lärosätena förstärker sin byråkrati kring etikfrågor kommer det att plussa på OH-kostnaderna. Den huvudsakliga kostnaden i systemet ligger dock inte där utan hos dem som ska ansöka om tillstånd.

Idag har EPM 7000 ansökningar … och om alla som enligt nuvarande regelverk skulle behöva söka skulle göra det skulle ansökningarna kanske öka med, säg, 5000 per år. Säg att varje ansökan tar två veckor att skriva. 10000 veckor går då åt till att skriva ansökningar. 10000 veckor är ungefär detsamma som 220 forskningsår, vilket motsvarar drygt 70 treåriga forskningsprojekt.

Ifall vi har att göra med forskningsprojekt med hög etisk risk kan kostnaden kanske vara värd att ta. Om inte skulle nog pengarna göra mer nytta i forskningen.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Amsterdam

IMG_1571Visst blåste det en del och visst regnade det då och då, men vi har haft några fina dagar i den nederländska huvudstaden.

Anledningen till resan var den unika utställningen med Vermeers samlade verk (se tidigare inlägg), men vi tittade också på Rembrandt (på Rijksmuseum) och van Gogh i dennes egna museum.

Vermeer var mer sparsmakad än van Gogh … det finns knappt 40 tavlor alltsomallt. Van Gogh målade under sitt sista levnadsår ungefär en tavla om dagen. Båda dog unga utan att veta att deras konst skulle leva vidare i decennier.

Annas har vi ätit gott, bl.a. indonesisk rijstaffel, druckit öl på brown cafés och nogsamt undvikit att testa de droger som bjuds ut i flitigt förekommande coffee shops.

Det cyklas överallt i Amsterdam, och cyklisterna låter sig – insåg vi snart – varken hindras av rödljus eller taktfulla fotgängare (alltså vi).

Vi bodde på ett hotell vid en av de stora kanalerna – Herengracht – i det som är ett världsarvsområde, och promenerade flitigt längs kanalerna. Lite lyxliv.

IMG_1580Maria drog in mig på tulpanmuséet, som var överraskande intressant. Tulpaner kom till Europa från Orienten, och har spelat en stor roll i den nederländska historien.

Vi köpte med oss såväl tulpan- som amaryllislökar … de förra är nog en chansning (ska petas ner i trädgården i höst). Amaryllisarna ska ner i jord nu, och kommer helt säkert, enligt försäljaren, att blomma rikligt om några veckor.

Nu på Schiphol och väntar på planet hem … till snön sägs det.

Publicerat i Kultur, Varjehanda | Lämna en kommentar

Vermeer

IMG_1448Johannes Vermeer är en av de stora nederländska 1600-talskonstnärerna.

Det finns inte så många tavlor av honom (färre än 40), och nästan alla är samlade vid en utställning på Rijksmuseum i Amsterdam i vår.

Vi skaffade biljetter tidigt och drog i väg på en utvidgad weekendresa till Amsterdam.

Väldigt fin utställning. Det var särskilt mycket trängsel framför Mjölkerskan och Flickan med pärlörhänge, men om man väntade ett tag kunde man komma nära inpå.

IMG_1454Det finns ett lugn och en harmoni över många av Vermeers tavlor, och så är det ju det där med ljuset.

Några fina målningar från hemstaden Delft (exempelvis den till vänster) hade jag aldrig sett tidigare.

Tydligen går det inte längre att få tag på några biljetter till utställningen, så jag är glad att vi var tidigt ute.

Det finns förstås också mycket annat att göra i Amsterdam … lite mer av det i kommande inlägg.

Publicerat i Kultur | Lämna en kommentar

Mjölkerskan

Skärmavbild 2023-02-14 kl. 13.45.15Vermeer

Så länge kvinnan där på
Rijksmuseum
samlad, i målad tystnad,
dag efter dag häller
mjölken ur kannan i bunken
förtjänar inte Världen
världens undergång.

(Wislawa Szymborska, ur diktsamlingen Här)

Översättning: Anders Bodegård

Publicerat i Dikter, Kultur | Lämna en kommentar

Ute på landet

IMG_1294Föreläste idag för högre chefer i staten. På kursgård ute på Lidingö, så jag fick ta mig med SL-buss ut på landet.

Det är elfte året som ett mycket ambitiöst utbildningsprogram (som heter Högre chefer i staten, HCIS) ges … jag har kanske varit med under de senaste sju.

Jag pratade idag om europeisering och styrningen av staten.

Studenterna är höga chefer från (den här gången var det …) 15 olika statliga myndigheter och utbildningen innebär att de har sisådär 20 dagar tillsammans under en ettårsperiod (tredagarsmoduler).

IMG_1291Det är ett kvalificerat gäng och det blir ofta bra diskussioner. Att de kommer från olika myndigheter är väldigt bra. Ibland kommer synpunkter och tolkningar som gör att man tvingas att tänka om.

Ett par av dem som har gått kursen tidigare år är nu generaldirektörer för ganska stora myndigheter.

Hursomhelst var det uppskattat (sa dom i alla fall), och det var kul för mig. Förutom att jag fick komma ut på landet, hade jag också – som synes – möjlighet att förlusta mig med allsköns aktiviteter på kursgården.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Van Morrison är stor i Stockholm

IMG_1286Jag lyssnar ibland på podden med Sigge och Alex.

Ibland glömmer jag bort den … och så påminner Jon (äldste sonen) om att det finns ett avsnitt som jag nog borde lyssna på.

Senast hände det i början av året. Sigge listade de femtio bästa sångrösterna någonsin. Han hade blivit inspirerad av tidskriften Rolling Stone som hade listat de 200 bästa.

Högst på Rolling Stone-listan finns Aretha Franklin. Hon har beskrivit sin egen uppgift som sångare som att sträcka ut en hand “… me with my hand outstretched, hoping someone will take it.”

De bästa rösterna behöver förstås inte vara de mest perfekta och tonsäkra, utan de röster som har förmågan att tränga in och beröra.

Som Aretha Franklin, Nina Simone eller Johnny Cash (för att ta några exempel).

Listandet är en galen grej förstås, och man bör väl inte ta den på alltför stort allvar. Men många gick i taket för att vissa var med och andra inte på Rolling Stone-listan.

Men det som gjorde det så fint med Sigge Eklund i podden var att han gjorde listan till en slags resa i sitt eget inre … ett sätt att visa vem han är och var han kommer ifrån.

Jag blev fångad av hans berättelse, och av musiken. Och började fundera på hur min egen lista skulle se ut (Jon hade förstås listat ut att just detta skulle ske).

Listan är inte klar (kommer kanske aldrig att bli det), men högt upp där bland de tio bästa finns Van Morrison.

Jag lyssnar ganska mycket på Van Morrison, och hans tidiga skivor. Och erinrade mig något som Lasse, en kompis, sa till mig en gång.

IMG_1285Vi var några som jobbade tillsammans om somrar och jular på Domus i Norrköping … jag hade efterhand avancerat och fick ansvaret att ha hand om skivavdelningen.

När Lasse inte feriejobbade i Norköping, läste han juridik i huvudstaden. När jag var 18 och skulle flytta från Norrköping för att börja plugga, sa han en gång att: ”Van Morrison är stor i Stockholm”.

Jag minns fortfarande det där … inte det enda skälet till att jag flyttade till Stockholm, men kanske hade det betydelse. Van Morrison är stor i Stockholm.

Sigge Eklund har Morrison på plats 41, mellan Jaques Brel och Elvis Presley. Lite snålt, tycker jag.

Publicerat i Kultur | Lämna en kommentar

Språnget ut i världen

8ece4079-9074-4261-b48f-9a7f8ed6b96aOlof, snart fem år. är Linnea och Mickes förstfödde. Han bor i Malmö och skorrar på r:en.

Kanske kommer han i framtiden att börja hålla på Malmö FF och gilla spettekaka. Vem vet? Han har hela livet framför sig.

På bilden tar han ett språng ut i världen.

Det är Linnea som har tagit bilden … verkligen fångat honom i flykten. Fantastisk bild.

Det är så himla mycket Olof i den där rörelsen, att vara på väg någonstans. Ganska jobbigt ibland för föräldarna – jag vet – men ändå alldeles underbart att se.

Publicerat i Varjehanda | Lämna en kommentar