Styrningen av förvaltningen

9780199684168_450Igår besökte jag ett digitalt seminarium i Statskontorets regi. Det handlade om ”Svensk förvaltning i ett internationellt perspektiv”.

OECD har kommit med en ny version av ”Government at a Glance”, dvs. den skrift där man jämför OECD-länders förvaltningar i olika avseenden.

Årets rapport ägnade sig särskilt åt hanteringen av Covid.

Under den första fasen av covidhanteringen (april/maj) verkar förtroendet för regeringarna i de flesta länder ha stärkts, för att därefter (juni/juli) något falla tillbaka.

Mönstret är likadant i Sverige. Andra mätningar (de som görs av MSB och Kantar/SIFO) visar att förtroendet för Folkhälsomyndigheten visserligen efterhand sjönk något (för att nu åter stiga), men att det genomgående har varit exceptionellt högt.

Mest intressant under seminariet var inte presentationen av OECD:s rapport utan kommentarerna och reflektionerna från Maja Fjaestad, som har varit och är statssekreterare i Socialdepartementet.

Hon leder således det departement som under hela pandemin har befunnit sig i händelsernas centrum.

Fjaestad berättade bland annat om de mycket täta relationerna mellan regeringen och dess myndigheter … framförallt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Hon betonade nödvändigheten av myndigheter med integritet, samtidigt som dessa myndigheter också måste kunna vara lyhörda. Hon menade att regeringen var beroende av att myndigheterna kunde läsa av de förväntningar som fanns.

Hon pekade också på att stuprörsmetaforen visserligen är sliten, men icke desto mindre sann. De statliga myndigheterna har ibland svårt att samarbeta med varandra.

Samarbete måste dessutom ofta ske mellan stat, å ena sidan, och regioner och kommuner, å andra sidan. Inte alltid har detta samarbete fungerat utan störningar.

Att testningen och smittspårning och testning inte kom igång förrän det fanns ett avtal (med en hög pengar) mellan regeringen och SKR, illustrerar svårigheter som följer av den  decentraliserade förvaltningsstruktur som finns.

Det bör förstås sägas att sättet att komma tillrätta med problem väldigt sällan är att staten tar över. Decentraliserade och särkopplade strukturer fungerar ofta väl, även om det förstås kan uppstå problem att hålla samman.

Ibland kan det vara lättare att styra på distans.

Fjaestads bild av krishanteringen stämmer i hög grad med det som tidigare har visats i studier av svenska förvaltningsforskare, och också med de resonemang som jag och kollegorna Göran Sundström och Jon Pierre för i boken Governing the Embedded State (bilden).

Där, liksom i många andra sammanhang, har vi påpekat att det – trots den kompetens som otvivelaktigt finns i Regeringskansliet – saknas ett mer systematiskt lärande och tänkande kring styrning.

Stuprörsproblemen är ju delvis – om än inte helt – en följd av att regeringen har valt att organisera styrningen på ett visst sätt.

Fjaestads reflektioner kring krishanteringen väcker frågor om det som man lite högtravande skulle kunna benämna de strukturella förutsättningarna för politiken.

Kapaciteten när det gäller att tänka igenom förvaltnings organisering skulle behöva förstärkas. Utvecklingsarbetet när det gäller styrning missar i hög grad kärnan i styrningen av olika politikområden, nämligen hur verksamheter organiseras och positioneras.

Kapaciteten att ta reda på om verksamheter bedrivs på ett ändamålsenligt sätt skulle också behöva förstärkas. Vi granskar mer än någonsin, men den granskning som är mest relevant när det gäller att utveckla politik har snarast minskat i omfattning.

OECD:s rapport visar på ett relativt högt förtroende för förvaltningen, men visst finns det ”förbättringspotential”. Det skulle behövas en bred översyn av regeringens kapacitet för att styra och samordna förvaltningen.

Detta inlägg publicerades i Forskning, Politik. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s